Tel : +212523379301 | Fax : +212523355242

لوائح الطلبة

Publié Le : décembre 16, 2022

ينهي عميد كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالجديدة أنه على الطلبة الغير مدرجة أسماؤهم باللوائح أسفله ملء الإستمارة لتسوية وضعيتهم

Les Plus Récents…