معلومات هامة لطلبة الكلية

معلومات هامة لطلبة الكلية
تنظيم التكوينات في الأسدس الخريفي للسنة الجامعية 2020-2021

 

information demarrage cours 2020 2021 red
Annonce
information demarrage cours 2020 2021 suite red
Annonce (suite)

événements

 Appel à communication au Colloque International SCMDD 2021

Appel à communication au Colloque International SCMDD 2021

Appel à CommunicationSCMDD'2021 Laboratoire de Recherche en Gestion Economie et Sciences Sociales organise Collo...

Webinair sur "Distance Education"

Webinair sur "Distance Education"

Laboratoire de Recherche en Gestion Economie et Sciences Sociales organise Webinaire: "Distance Education&quo...

Bulletins

Bulletin d'information
de la FSJESJ

bulletin 01

Bulletin numéro 1

Service en Ligne

Avis aux étudiants

Accedez en ligne à vos informations:

  • Inscriptions
  • Notes
  • Parcours pédagogique
  • Reversement

consulter en ligne